ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a Goprojekt Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitprojekt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető ingyenes Szolgáltatás és díjköteles kiegészítő szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

1. ÁSZF-ben használt kifejezések

1.1. Szolgáltatás:

egy kalóriaszámláláson alapuló ingyenes szolgáltatás egészség és életmód témakörében, ahol a Felhasználó tanácsokat és egyéb információk birtokába juthat, a Szolgáltató illetve a Felhasználók által elhelyezett egyéb tartalmak Honlapon történő megjelenítése által. A regisztrált Felhasználóknak a Honlapon erre szolgáló felületen nyomon követhetik a kalória felhasználásukat, melyhez az adatokat a Felhasználónak meg kell adnia a Honlapon, amit a rendszer eltárol, így visszakereshetőek. Ezeket az információkat a Szolgáltató nem adja ki harmadik félnek, azonban, ha a Felhasználó dietetikus segítségét kéri a Szolgáltatótól, akkor a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló szakember részére hozzáférést biztosít ezekhez az adatokhoz, hogy megfelelő tanácsadásban részesülhessen.
A Szolgáltatáson belül, lehetőség van arra, hogy valamely Felhasználó hozzáférést kérjen egy másik Felhasználótól a profiljának megtekintésére. Ez email cím alapján történik, és a másik Felhasználónak jóvá kell hagynia.

1.2. Webshop:

személyre szabott étrend, fitness videók és egyéb programajánló csomagok (a továbbiakban együttesen Termékek) stb., melyek megrendelésére külön díj felszámolása esetén van lehetőség, a Honlapon keresztül. A Webshopban megtalálható Termékek kizárólag elektronikus formában kerülnek eljuttatásra a Felhasználóhoz, mégpedig email formájában (pl. étrend) vagy pedig letölthetővé válik egy biztonságos oldalon (sportvideo), melynek elérhetőségéről a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót emailben.
A Webshopban megjelenített és eladásra meghirdetett termékek ára minden esetben a termék mellett megtalálható.

1.3. Felhasználó:

az a természetes vagy az jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi, megrendeli a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapot és az azon keresztül elérhető és megrendelhető szolgáltatásokat.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [http://www.fitprojekt.hu/aszf] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával, a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Goprojekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, levelezési cím: 1123 Budapest, Táltos u. 10. 3/13
Telefon: 0036 20 390 2384
E-mail:
Adószám: 25018114-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-195022
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11712073-20003476
Tárhelyszolgáltató: Infotipp Rendszerház Kft.

2. FELHASZNÁLÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Szolgáltató nem vállal garanciát a Honlapon, az általa vagy a Felhasználók által elhelyezett anyagok hitelességéért, hibátlanságáért és nyomatékosan elhárít minden felelősséget és kötelezettséget a Honlapon szereplő információkkal kapcsolatban. A Honlap jellegéből adódóan a Honlapon elhelyezett információk csupán tájékoztató célt szolgálnak és nem nyújtanak garanciát se az eredményes fogyáshoz, se bármilyen egészséges életmódhoz. Felelősség sem a Szolgáltatót, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Honlap használatával Felhasználó elfogadja, hogy semmilyen szándékos módon nem károsítja a Honlap szerkezetét, nem törekszik annak jogszerűtlen módosítására. Tudomásul veszi, hogy a tévedésből eredő nyomdahibákért, technikai hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató jogosult a Honlap előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére vagy átalakítására. Szolgáltató törekszik a szolgáltatás akadálymentes biztosítására, de nem szavatolja, hogy a Honlap mindig hibák nélkül jelenik meg.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.fitprojekt.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

- Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia,
- A www.fitprojekt.hu fő vagy al-oldalainak más weboldalba történő beágyazása (pl. frame-ek segítségével) nem engedélyezett.
- A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a www.fitprojekt.hu támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.
- A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a www.fitprojekt.hu (szolgáltató) és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a www.fitprojekt.hu szolgáltatásairól.
- A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az adott oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

3. A HONLAP HASZNÁLATA, WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető bármely Felhasználó számára, regisztráció nélkül, azonban a szolgáltatás igénybevétele vagy a Webshopban történő megrendelés leadása regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött.

Ha a Felhasználó regisztrálni kíván, akkor a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintással, a megjelenő regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud.

A regisztrációs felületen a következő adatokat kötelező megadnia a Szolgáltató részére:

- Név,
- Email cím,
- Jelszó.

A Felhasználó fotót is feltölthet magáról, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy a profilképe a Honlapon megjelenjen, ha tartalmat vagy bármilyen információ tölt fel az oldalra.

A regisztrációt követően önkéntes jelleggel az Érintett további adatokat is megadhat a Szolgáltató részére:

- nem
- kor
- testmagasság
- testsúly
- életmód (ülő, aktív, stb.)

Lehetőség van továbbá arra is, hogy a Felhasználó Facebook vagy Google+ fiókjával regisztráljon a Honlapra.

Regisztráció Facebook profillal: A „Facebook regisztráció” gombra kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó a Facebook-felhasználóneve és jelszava megadásával a regisztrációt elvégezheti.

Regisztráció Google+ profillal: A „Google+ regisztráció” gombra kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó a Google+-felhasználóneve és jelszava megadásával a regisztrációt elvégezheti.

Ha a Felhasználó a megadott adatokkal kapcsolatban mindent rendben talált, akkor a „Regisztrálok” gombra kattintva tudja regisztrációját véglegesíteni.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben nem tájékoztatja a Felhasználót.

3.1.1. Regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@fitprojekt.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Webshopban történő megrendelés folyamata

A Webshopban eladásra meghirdetett Termékekre a Felhasználó megrendelést adhat le a Webshop felületén keresztül a bejelentkezést követően.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb tulajdonságairól a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” feliratra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt Terméket és helyezheti virtuális kosarába, továbbá ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a darabszám pontos beírásával.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a fent említett módon.

Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a Termékek között, kosár felületen, a "Megrendelem" gombra kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát vagy tovább nézelődhet a Webshopban, a „Tovább nézelődök” gombra kattintva.

A „Megrendelem” gombra kattintással megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy
- amennyiben regisztrált Felhasználója a Webshopnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő Felhasználó: Kérem lépjen be” mezőbe belépési adatait megadva vagy bejelentkezik FACEBOOK vagy GOOGLE + fiókjával,
- Új Felhasználóként regisztrál a Webshopba adatainak megadásával a „Bejelentkezés” gombra kattintva.

A Felhasználó, ha belépett a Webshop felületére, akkor „Fizetési mód” menüpontba érkezik, ahol a választani tud a rendelkezésre álló fizetési módok közül. Ha a Felhasználó kiválasztotta a kívánt fizetési módot, a „Tovább” gombra kattintva egy összegző felületre érkezik, ahol ellenőrizheti megrendelését. Ha minden adat helyes és a Termékek is rendben vannak, akkor Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót, majd a „Megrendelés” feliratra kattintva, Felhasználó elküldi a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről egy a Felhasználó e-mail címére küldött visszaigazoló emailben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

PayPal vagy bankkártyás fizetés választása esetén a rendszer a megrendelés során automatikusan átirányítja a Felhasználót az adott pénzügyi szolgáltató oldalára, hogy megrendelésének összegét ki tudja egyenlíteni.

PayU fizetés esetén:
Elfogadom, hogy a(z) Goprojekt Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 10. 3/13) által a www.fitprojekt.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

3.3. Termék ára, tulajdonsága

A Webshopban megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A Termékek vételára nem tartalmazza azonban a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre és mindig a termék mellett található.

3.4. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshop felületén bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. kiválasztott Termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz Termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja 48 órán belül a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt Termék mennyiségét, a Termék árát és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.6. Fizetés

Előreutalás: Ez esetben a Felhasználó a megrendelt termékek árát és a szállítás költségét azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett OTP Banknál vezetett bankszámlájára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek email címére történő elküldésére illetve a letöltési felület rendelkezésére bocsátására csak az átutalt összeg Szolgáltató számláján történő jóváírását követően jogosult. Minden esetben várja meg, hogy a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja, addig ne indítsa el az utalást.

Az átutalás teljesítésére 5 munkanap áll a Felhasználó rendelkezésére. 5 munkanap után sem teljesített befizetés esetén, a megrendeléseket a Szolgáltató automatikusan töröli.

Bankkártyával az PayU Hungary Kft. rendszerén keresztül: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet a PayU Hungary Kft. bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A Bank kizárólag a Felhasználó által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a bank nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján. Szolgáltató a megrendelt csomagot kizárólag a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárszolgálat részére.

PayPal: E fizetési opció választása esetén a PayPal rendszerébe irányítja át a Szolgáltató a Felhasználót, ahol használhatja bankkártyáját vagy már meglévő PayPal számláját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a PayPal oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz.

3.7. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően a Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt elektronikus számlát ad.

4. FELMONDÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül a szerződést felmondani.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az elállási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 14 napos felmondási határidő lejárta előtt, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Ha a Fogyasztó nem egyezik bele abba, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően nyújtsa részére, akkor a Fogyasztót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Fogyasztó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken www.fitprojekt.hu/upload/files/elallasi_nyilatkozat_minta.pdf keresztül elérhető felmondási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Ha Fogyasztó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően mégis élni kíván felmondási jogával, a Fogyasztó köteles egy a Webshop szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. Ez az arányos díj, a Fogyasztó által Szolgáltató részére kifizetett díjból kerül levonásra. Ez esetben a Szolgáltató kizárólag az arányos díjjal csökkentett összeget utalja vissza a Felhasználó részére 14 napon belül. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget az ÁSZF-ben az adott Szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a Szolgáltató. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

5. JÓTÁLLÁS

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Székhely, levelezési cím: 1123 Budapest, Táltos u. 10. 3/13.
Telefon: 0036 20 390 2384
E-mail:

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail:

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.01.20
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: ÁSZF letöltése